Wejście w życie przepisów – implementacja dyrektywy OMNIBUS

Już kilkukrotnie na naszej stronie informowaliśmy o założeniach dotyczących implementowania do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywy OMNIBUS, która wprowadza nowe standardy na rynku e-commerce. Przepisy projektowane w Polsce mają na celu wprowadzenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta. Przepisy te mają zabezpieczać konsumenta oraz doprecyzowywać obowiązki funkcjonowania platform e-commerce.

Implementacja założeń dyrektywy OMNIBUS została dokonana dwoma ustawami i obejmuje szereg zmian w obowiązującym systemie prawnym. Ustawa o zmianie ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy – Kodeks Cywilny oraz ustawy – Prawo Prywatne Międzynarodowe z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2337). Ustawa ta wprowadza przede wszystkim zakres definicji do przepisów dotychczasowych oraz rozszerza prawa konsumenta związane z zakupami w internecie.

Pozostałe przepisy zostały zmienione ustawą o zmianie ustawy o Prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2581), Zmiany te dotyczą przede wszystkim zakazów wprowadzanych w szeregu przepisów oraz dostosowaniu przepisów do nowych kar, koniecznych do wprowadzenia wobec implementacji dyrektywy OMNIBUS. Druga z ustaw wprowadza zmiany  ustawie z dnia 9 marca 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług, o których wspominaliśmy w poprzednich artykułach dotyczących obowiązku informowania m.in. o najniższej cenie towaru w okresie ostatnich 30 dni oraz karach za niedostosowanie platform do nowych przepisów.

Termin obowiązywania implementowanych zasad dotyczących implementacji dyrektywy OMNIBUS to 1 stycznia 2023 roku. Od tego dnia obowiązują przepisy zarówno w zakresie nowych obowiązków przedsiębiorców oraz przepisy dotyczące kar mogących być nałożonych na przedsiębiorców w związku ze zmianą tych przepisów. O zmianach tych informowaliśmy w poprzednich artykułach publikowanych na naszej stronie internetowej, które są nadal dostępne:

Dyrektywa OMNIBUS – aspekt sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa (https://kancelariahn.pl/aktualnosci/dyrektywa-omnibus-aspekt-sprzedazy-wyrobow-medycznych-poza-lokalem-przedsiebiorstwa/)

Dyrektywa OMNIBUS – aspekt uwidaczniania informacji o cenach i informowania o obniżkach cen towarów i usług (https://kancelariahn.pl/aktualnosci/dyrektywa-omnibus-aspekt-uwidaczniania-informacji-o-cenach-i-informowania-o-obnizkach-cen-towarow-i-uslug/)

Kancelaria zajmuje się obsługą przedsiębiorców, którzy po wprowadzeniu dyrektywy OMNIBUS do polskiego systemu prawnego borykają się z problemami dotyczącymi dostosowania swoich platform sprzedaży do ww. przepisów, a także szukają rozwiązań prawnych zgodnych z tymi przypisami do wprowadzenia do swoich platform e-commerce. Jeżeli byli by Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240y

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 24 stycznia 2023 roku