Obszar działalności

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis świadczy obsługę prawną z zakresu:

Obsługa prawna firm budowlanych, firm it, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych

Kompleksowej obsługi przedsiębiorstw (spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Sporządzanie umów, negocjacje, prowadzenie postępowań sądowych. Kancelaria świadczy również usługi z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych (w tym zagadnień związanych z funkcjonowaniem i organizacją spółek, zakładanie i rejestracja spółek) oraz Kodeksu Pracy.

Kompleksowego prowadzenia dla klientów spraw windykacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia kosztów na dłużnika w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Obsługa prawna firm budowlanych, firm it, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria zajmuje się negocjowaniem, sprawdzaniem, a także sporządzaniem umów z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży i innych) oraz rodzinnego (umowy alimentacyjne, podział majątku, dział spadku).

Prawo Karne – reprezentowanie stron postępowania karnego (obrona podejrzanych/oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych), zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego – ze szczególnym uwzględnieniem white-collar crime.

Obsługa prawna przedsiębiorców,
Obsługa prawna firm it,

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem stron w postępowaniach sądowych, przygotowawczych oraz administracyjnych. W zakresie cywilnych postępowań sądowych Kancelaria reprezentuje powodów albo pozwanych, a w procesach karnych oskarżonych, a także oskarżycieli posiłkowych.

Udzielanie porad prawnych osobom fizycznym w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych, sprawdzanie umów dotyczących m.in. nieruchomości (umów najmu, sprzedaży), analiza przedstawionych zagadnień prawnych, a także obsługa postępowań sądowych osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych, podział majątku wspólnego, o zachowek, odszkodowań oraz rozwodów).

Obsługa prawna firm budowlanych

Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie Ochrony dóbr osobistych zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, w tym ochrony wizerunku, prywatności, czci oraz godności osobistej. W postępowaniach podejmujemy się działania zarówno po stronie powoda, jak i pozwanego.

Obsługa prawna firm budowlanych, firm it, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych