O Nas

Aleksander Nobis adwokat

Studia prawnicze ukończyłem w roku 2013 na Wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego Warszawa uzyskując wynik bardzo dobry, składając pracę magisterską pt.: „Elektroniczne postępowanie upominawcze” pod kierunkiem dra hab. prof. nadzw. Krzysztofa Knoppka. W latach 2013–2016 odbywałem aplikację adwokacką, a po jej zakończeniu zdałem egzamin adwokacki. Od 2017 roku jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od czasu złożenia egzaminu adwokackiego prowadzę indywidualną praktykę adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, z uwzględnieniem prawa rodzinnego, prawie gospodarczym oraz prawie karnym, ze szczególnym  uwzględnieniem procesów dot. przestępstw o charakterze gospodarczym. Dużym elementem mojej praktyki zawodowej jest kompleksowa obsługa Wspólnot Mieszkaniowych oraz pomoc prawna udzielana Zarządcom Nieruchomości przy obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych. Moja praktyka związana jest nie tylko z reprezentowaniem klientów przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale również obejmuje bieżącą obsługę przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw dystrybuujących wyroby medyczne, jak również przedsiębiorców indywidualnych. W związku praktyką zawodową związaną z przedsiębiorstwami dystrybuującymi wyroby medyczne w spektrum moich zainteresowań zawodowych pozostaje również reprezentowanie Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz prowadzenie postępowań windykacyjnych. W swojej praktyce zawodowej posługuję się językiem polskim i angielskim.

tel: +48 792 010 008

e-mail: aleksander.nobis@adwokatura.pl

Piotr Hindemith adwokat

Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W roku 2011 ukończyłem aplikację adwokacką i w tym samym roku zdałem egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzę praktykę adwokacką, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie karnym z uwzględnieniem przestępstw o charakterze gospodarczym. Moja praktyka dla firm w głównej mierze związana jest z reprezentowaniem klientów przed Sądami. Uczestniczyłem także w dużych projektach realizowanych przez branżę FCMG, doradzając na poszczególnych etapach ich wykonywania. Mam doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od ich założenia, poprzez bieżącą działalność jak i zmiany wynikające z potrzeb dostosowania danej działalności do aktualnego rynku. Podczas wykonywania swojej pracy duży nacisk kładę na bezpośrednią relację z klientem i zaangażowanie, które jest niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Posługuje się językiem polskim i angielskim. 

tel: +48 501 563 240

e-mail: piotr@hindemith.pl