Dyrektywa OMNIBUS – aspekt uwidaczniania informacji o cenach i informowania o obniżkach cen towarów i usług

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcone zostało dyrektywie unijnej OMNIBUS, która dotyczy wielu aspektów związanych z rynkiem e-commerce. Dyrektywa ta nakazuje polskiemu ustawodawcy zmiany systemowe w przepisach, które to zmiany mają rozszerzyć ochronę konsumentów w relacji z przedsiębiorcami z biznesu e-commerce. Dyrektywa Omnibus stanowi realizację tzw. zasady wysokiej ochrony konsumenckiej, i ma na celu ma zapewnienie egzekwowania i ochrony konsumenta w ramach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywa OMNIBUS ma obowiązywać od 28 maja 2022 roku. Podkreślić jednakże należy, że w przypadku braku dostosowania przepisów krajowych dopuszcza się bezpośrednie obowiązywanie dyrektywy.  

W przedmiotowym artykule przedstawimy aspekt związany ze zmianami, które wejdą do ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 178 ze zm.). Zmiany w tej regulacji dotyczą przede wszystkim uwidaczniania cen w przypadku zastosowania przez sprzedającego obniżki cen.

Zmiana w projektowanym obecnie zakresie przede wszystkim dotyczy sytuacji, iż:

W każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi uwidacznia się obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zmiana ta ma umożliwić konsumentowi precyzyjne dowiedzenie się o zakresie obniżki, ale ma również przeciwdziałać podwyższaniu ceny przed dokonaniem obniżki ceny w ramach promocji typu „Black Friday”.

Jeżeli dany towar lub usługa jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. Powyższe pozwala konsumentowi na ustalenie poziomu podwyżki oraz pozwala również na ocenę tendencji wzrostowej dla danej grupy nowych towarów lub usług.

W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności przedsiębiorca będzie miał obowiązek podania informacji o obniżonej cenie oraz informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. Jest to związane z charakterem przedmiotów sprzedawanych i szybkimi zmianami w zakresie cen  tych produktów w przypadku zbliżania się przez nie do końcowej daty przydatności do spożycia.

Zasady opisane powyżej będą miały zastosowanie również w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kampanii reklamowych dotyczących przecenionego towaru lub usługi. Zmiany będą obowiązywały również w rozporządzeniu wykonawczym Ministra właściwy do spraw gospodarki, który będzie musiał w nowy sposób określić sposób uwidaczniania informacji o obniżonej cenie, która dotychczas nie była elementem uwidacznianym zgodnie z ustawą, choć w praktyce sklepy celem zachęcenia często podawały cenę przed podwyżką, celem zachęcenia konsumentów do zakupu przecenionego towaru.

W przypadku nie wykonywania obowiązków, o których mowa powyżej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł, a w przypadku nie wykonywania obowiązków co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy od pierwszego naruszenia kara ta może wynieść 40 000 zł.

Wskazać należy, iż obecnie cały czas trwają prace nad końcowym brzmieniem przepisów implementujących dyrektywę OMNIBUS do polskiego porządku prawnego.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 21 maja 2022 roku