Obszar działalności

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis świadczy obsługę prawną z zakresu:

Kompleksowej obsługi przedsiębiorstw (spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Sporządzanie umów, negocjacje, prowadzenie postępowań sądowych. Kancelaria świadczy również usługi z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych (w tym zagadnień związanych z funkcjonowaniem i organizacją spółek, zakładanie i rejestracja spółek) oraz Kodeksu Pracy.

Obsługa prawna firm budowlanych, firm it, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych
Obsługa prawna firm budowlanych, firm it, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych

Kompleksowego prowadzenia dla klientów spraw windykacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia kosztów na dłużnika w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Kancelaria prowadzi praktykę prawną w zakresie bieżącej obsługi zarówno Wspólnot jak i Spółdzielni Mieszkaniowych. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie postępowań sądowych.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria zajmuje się negocjowaniem, sprawdzaniem, a także sporządzaniem umów z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży i innych) oraz rodzinnego (umowy alimentacyjne, podział majątku, dział spadku).

Prawo Karne – reprezentowanie stron postępowania karnego (obrona podejrzanych/oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych), zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego – ze szczególnym uwzględnieniem white-collar crime.

Obsługa prawna przedsiębiorców,
Obsługa prawna firm it,

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem stron w postępowaniach sądowych, przygotowawczych oraz administracyjnych. W zakresie cywilnych postępowań sądowych Kancelaria reprezentuje powodów albo pozwanych, a w procesach karnych oskarżonych, a także oskarżycieli posiłkowych.

Udzielanie porad prawnych osobom fizycznym w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych, sprawdzanie umów dotyczących m.in. nieruchomości (umów najmu, sprzedaży), analiza przedstawionych zagadnień prawnych, a także obsługa postępowań sądowych osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych, podział majątku wspólnego, o zachowek, odszkodowań oraz rozwodów).

Obsługa prawna firm budowlanych

Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie Ochrony dóbr osobistych zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, w tym ochrony wizerunku, prywatności, czci oraz godności osobistej. W postępowaniach podejmujemy się działania zarówno po stronie powoda, jak i pozwanego.

Obsługa prawna firm budowlanych, firm it, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych