Zmiana przepisów – Nowa stawka kilometrówki od 17 stycznia 2023 roku

Stawka tzw. kilometrówki jest ustalana w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rozporządzenie to było ostatni raz modyfikowane w 2007 roku, kiedy to wprowadzono stawki obowiązujące do 16 stycznia 2023 roku.

W grudniu 2022 roku między innymi z powodu dużego wzrostu ceny paliwa na stacjach benzynowych oraz wysokiej inflacji Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o podwyższeniu stawki tzw. kilometrówki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 5) stawka kilometrówki wzrosła do następujących wartości:

  1. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł
  2. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
  3. dla motocykla – 0,69 zł,
  4. dla motoroweru – 0,42 zł.

Nowa stawka kilometrówki obowiązuje od dnia 17 stycznia 2023 roku, tj. po upływie 14 dni od ogłoszenia ww. rozporządzenia. W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w nowym brzmieniu rozporządzenia.

Oznacza to, że w przypadku wniosków składanych w grudniu 2022 roku i do 16 stycznia 2023 roku może mieć zastosowanie nowa stawka kilometrówki, gdyby oświadczenie nie zostało rozpoznane do dnia 17 stycznia 2023 roku.

Stawka kilometrówki ma często zastosowanie również do rozliczenia dojazdów i przejazdów współpracowników na umowach B2B i to od brzmienia zapisów tych umów współpracy zależy które stawki – obowiązujące w dniu podpisania umowy czy nowe – będą miały zastosowanie do rozliczenia należności współpracownika.

Kancelaria zajmuje się obsługą przedsiębiorców, którzy po wprowadzeniu nowych stawek kilometrówki, planują dokonać zmian obowiązujących w Regulaminach oraz umowach współpracy z pracownikami. Jeżeli byli by Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240y

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 17 stycznia 2023 roku