Umowa pożyczki

Często spotykamy się w swojej działalności ze sprawami związanymi z umowami pożyczek, a w szczególności zaś z umowami pożyczek, które nie są spłacane. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie działań, które mają na celu odzyskanie pieniędzy. Gdy strony zawarły umowę w formie pisemnej (co powinno być regułą, gdy kwota przekracza 1.000 zł), powinna ona regulować kwestie związane z terminem na jaki umowa została zawarta oraz ze sposobem spłaty pożyczki. Część osób udziela jednak pożyczki bez umowy pisemnej. Trzeba pamiętać, że takie postępowanie utrudnia późniejsze dowodzenie przed Sądem, że umowa została w ogóle zawarta. Dużo osób nie ma żadnego pokwitowania przekazania pieniędzy, ani spisanych ustaleń na jaki czas pożyczka została udzielona. Takie działanie dającego pożyczkę nie jest prawidłowe, jednak nie stawia go na pozycji przegranej. Pamiętać należy, iż korzystając z dowodów pośrednich, np. wiadomości SMS, mejli z biorącym pożyczkę czy w końcu potwierdzenia przelewu danej kwoty, można udowodnić, iż do zawarcia umowy doszło. Przy prawidłowym przedstawieniu takich dowodów i okoliczności przez Kancelarię pojawia się możliwość dochodzenia zwrotu pożyczki przed Sądem.