Opłaty od pozwu

Dochodzenie zapłaty od Dłużnika przed Sądem, wiąże się z koniecznością zapłacenia tzw. opłaty od pozwu, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 755). Opłata ta uiszczana jest na rzecz Sądu rozpoznającego sprawę i w przypadku wygranej jest zasądzana od Pozwanego na rzecz Powoda. Opłata ta jest zależna od kwoty jakiej dochodzimy od Dłużnika. W sprawach o zapłatę kwoty do 20.000 zł, opłaty zostały ustalone na zasadzie widełek. Opłata wynosi według wartości przedmiotu sporu:

  1. do 500 złotych – opłata 30 zł,
  2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – opłata 100 zł;
  3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – opłata 200 zł;
  4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – opłata 400 zł;
  5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata 500 zł;
  6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata 750 zł;
  7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata 1000 zł.

W sprawach powyżej 20.000,00 zł, opłata wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu, nie więcej niż 200.000 zł. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje możliwość zwolnienia od opłaty sądowej od pozwu, jeżeli wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie jej ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Ustalenie opłaty w konkretnej sprawie wymaga jednak analizy dokumentacji przez Kancelarię.