Rekompensata kosztów odzyskiwania należności

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych daje Wierzycielowi – stronie transakcji handlowej – możliwość dochodzenia od Dłużnika rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Jest to uprawnienie Wierzyciela, z którego może on skorzystać. Rekompensata przysługuje Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i wynosi:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 zł;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych i niższa niż 50.000 zł;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 zł.

Zarówno w przypadku wysyłania wezwania do zapłaty, jak i na etapie składania pozwu, warto mieć na uwadze, iż rekompensata kosztów odzyskiwania należności może być dodatkowym składnikiem kierowanego wobec Dłużnika roszczenia.